Tag với tên:

Báo Thanh Niên

Vào hè, những tán cây rừng trên ngọn núi Bẹ (huyện Hàm Tân, Bình Thuận), thấp thoáng màu đỏ của trái cây rừng đến mùa...
Aug 16, 2023
69 lượt xem