Tag với tên:

trái dừa

Về cơ bản, nước dừa có nước và đường trái cây, nhưng lượng đường của nó chỉ bằng một nửa so với các loại nước...
Aug 16, 2023
48 lượt xem