Tag với tên:

trái gùi

Vào hè, những tán cây rừng trên ngọn núi Bẹ (huyện Hàm Tân, Bình Thuận), thấp thoáng màu đỏ của trái cây rừng đến mùa...
Aug 16, 2023
129 lượt xem