>
Wiki

Tinh dầu

Tinh dầu là một dạng chất lỏng chứa các hợp chất thơm dễ bay hơi được chiết xuất bằng nhiều phương pháp khác nhau, từ lá...
Aug 18, 2023
69 lượt xem