Tag với tên:

thực phẩm sạch

Với khả năng làm chậm lại quá trình chín của hoa quả, nhưng không gây hại cho người dùng, Apeel có thể giải quyết một...
May 29, 2021
52 lượt xem
Ba ngày mình trèo đèo, băng rừng, vượt suối để thực địa những gì mình được nghe nói, tận mắt chứng kiến, cảm nhận những...
May 29, 2021
41 lượt xem