Thành phần: Việt quất hữu cơ (55,72%), đường hữu cơ (43,16%), nước chanh hữu cơ cô đặc (0,60%)/chất tạo...
AG0002
285 lượt xem
  • Giá tham khảo 139.000₫
  • Tìm hiểu Từ AeonEshop
Liên kết sản phẩm quả Việt Quất tại của hàng online của Aeon Mall. Việt quất được trồng...
AG0001
177 lượt xem
  • Giá tham khảo 89.000₫
  • Tìm hiểu Từ AeonEshop
Liên kết được đề xuất
Xem tất cả