>
Hoa đu đủ đực được thu hái từ những cây đu đủ giống đực. Trong dân gian hoa đủ đực thường dùng làm thuốc chữa...
Jan 29, 2023
12 lượt xem