>
Nhụy hoa nghệ tây (saffron) là một loại gia vị hiếm. Từ xưa chúng được sử dụng để nhuộm quần áo, tạo mùi nước hoa,...
Aug 18, 2023
11 lượt xem